ДОСТАВЯМЕ В ЦЯЛ СВЯТ

Политика за поверителност

Декларация за защита на данните

Освен ако не е посочено друго по-долу, предоставянето на личните ви данни не е нито законово, нито договорно задължително, нито е необходимо за сключване на договор. Не сте задължени да предоставяте своите данни. Непредоставянето им няма да има последствия. Това важи само докато процедурите за обработка по-долу не посочват друго.

„Лични данни“ е всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице.

Регистрационни файлове на сървъра Можете да използвате нашите уебсайтове, без да подавате лични данни. Всеки път, когато се осъществи достъп до нашия уебсайт, потребителските данни се прехвърлят към нас или нашите уеб хостове/доставчици на IT услуги от вашия интернет браузър и се съхраняват в регистрационни файлове на сървъра. Тези съхранени данни включват например името на извикания сайт, датата и часа на заявката, IP адреса, количеството прехвърлени данни и доставчика, който прави заявката. Обработката се извършва въз основа на чл. 6,(1) f) от GDPR, ​​поради нашите законни интереси за осигуряване на безпроблемната работа на нашия уебсайт, както и за подобряване на нашите услуги.

Поръчки на клиентски профил

Клиентски профил Когато отворите клиентски профил, ние ще събираме вашите лични данни в обхвата, даден там. Обработката на данните е с цел подобряване на вашето пазаруване и опростяване на обработката на поръчки. Обработката ще се извърши на основание чл. 6 (1) lit. от GDPR с ваше съгласие. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като се свържете с нас, без да се засяга законността на обработката, извършена с вашето съгласие до оттеглянето. След това вашият клиентски профил ще бъде изтрит.
Събиране, обработка и трансфер на лични данни в поръчки Когато подавате поръчка, ние събираме и използваме вашите лични данни само дотолкова, доколкото това е необходимо за изпълнението и обработката на вашата поръчка, както и за обработката на вашите заявки. Предоставянето на данни е необходимо за сключване на договор. Непредоставянето им ще попречи на сключването на какъвто и да е договор. Обработката ще се извърши въз основа на член 6 (1) b) от GDPR ​​и е необходима за изпълнението на договор с вас. Вашите данни се прехвърлят тук, например, на спедиторски компании и доставчици на дропшипинг услуги, доставчици на платежни услуги, доставчици на услуги за обработка на поръчката и доставчици на IT услуги, които сте избрали. Ние ще спазваме стриктно законовите изисквания във всеки случай. Обхватът на предаване на данни е ограничен до минимум.

Контакт Оценки Бюлетин

Събиране и обработка при използване на формата за контакт Когато използвате формата за контакт, ние ще събираме вашите лични данни (име, електронна поща, текст на съобщението) в обхвата, предоставен от вас. Обработката на данните е с цел установяване на контакт. Изпращайки съобщението си, вие се съгласявате с обработката на вашите предадени данни. Обработката ще се извърши на основание чл. 6 (1) lit. от GDPR с ваше съгласие. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като се свържете с нас, без да се засяга законността на обработката, извършена с вашето съгласие до оттеглянето. Ние ще използваме само вашия електронен адрес, за да обработим вашата заявка. Накрая данните ви ще бъдат изтрити, освен ако не сте се съгласили за по-нататъшна обработка и използване.
Събиране на данни, когато публикувате коментар Когато коментирате статия или друго, ние събираме вашите лични данни (име, електронна поща, текст на коментар) само в обхвата, предоставен от вас. Обработката служи за да ви позволи да коментирате и да се показват коментарите. Изпращайки коментара, вие се съгласявате с обработката на предадените данни. Обработката ще се извърши на основание чл. 6 (1) lit. от GDPR с ваше съгласие. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като се свържете с нас, без да се засяга законността на обработката, извършена с вашето съгласие до оттеглянето. След това вашите лични данни ще бъдат изтрити.
При публикуване на вашия коментар ще бъде публикувано само името, което сте въвели.

Използване на вашата електронна поща за изпращане на бюлетини Ние използваме вашата електронна поща, извън договорната обработка, ексклузивно, за да ви изпратим бюлетин за нашите собствени маркетингови цели, ако изрично сте се съгласили с това. Обработката ще се извърши на основание чл. 6 (1) lit. от GDPR с ваше съгласие. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, без да засягате законността на обработката, извършена с вашето съгласие до оттеглянето. Можете да се отпишете от бюлетина по всяко време, като използвате съответната връзка в бюлетина или като се свържете с нас. След това вашата електронна поща ще бъде премахната от дистрибутора.
Вашите данни ще бъдат изпратени на доставчик на услуги за имейл маркетинг в процеса на обработка на поръчката. Той няма да бъде препратен на трети страни.

Намерете своя продукт