Hledat
Hledat

Zásady ochrany osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Pokud níže není uvedeno jinak, poskytnutí vašich osobních údajů není ani právně, ani smluvně závazné, ani se nevyžaduje pro uzavření smlouvy. Tyto údaje nám nejste povinni poskytovat. Případné neposkytnutí osobních údajů nebude mít žádné důsledky. Toto platí pouze tehdy, pokud níže uvedené postupy zpracování nestanoví jinak.

„Osobním údajem“je jakákoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby.

Používání našich webových stránek je umožněno bez uvádění jakýchkoli osobních údajů. Při každém přístupu na naše webové stránky váš prohlížeč přenese uživatelská data k nám nebo našim webovým hostitelům / poskytovatelům IT služeb a uloží do souborů protokolu serveru. Mezi tato uložená data patří například název navštívené webové stránky, datum a čas požadavku, IP adresa, objem přenesených dat a poskytovatel internetu uživatele. Zpracování probíhá na základě čl.6 odst.1 písm. f) GDPR z důvodu našeho oprávněného zájmu zajistit plynulý provoz našich webových stránek a zlepšit naše služby.


Registrace zákaznického účtu

Při zřízení zákaznického účtu můžeme shromažďovat vaše osobní údaje v rozsahu uvedeném v tomto dokumentu. Účelem zpracování dat je zlepšit vase zážitky z nakupování a zjednodušit celkový process vyřízení objednávek. Zpracování bude probíhat v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR na základě vašeho souhlasu. Svůj souhlas můžete kdykoli formou sdělení odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů provedeného na základě souhlasu až do jeho odvolání. Váš zákaznický účet bude poté smazán.

Shromažďování, zpracování a předávání osobních údajů za účelem vyřízení objednávek

Zadáte-li objednávku, shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném k vyřízení vaší objednávky a zpracování vašich dotazů. Poskytnutí údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy. Neposkytnutí osobních údajů znemožní uzavření jakékoli smlouvy. Ke zpracování, jež je nezbytné pro plnění smlouvy s vámi, dochází na základě čl.6 odst.1 písm. b) GDPR. Vaše data se zde přenášejí například poskytovatelům přepravních služeb, dropshippingu, platebních a IT služeb, a take služeb pro vyřizování objednávek, které jste si zvolili. V každém případě zajistíme ochranu osobních údajů v souladu se zákony a předpisy. Rozsah přenášených dat omezujeme na nezbytné minimum.


Souhlas pro účely odběru newsletteru

Shromažďování a zpracování při použití kontaktního formuláře

Pokud použijete kontaktní formulář, budeme shromažďovat pouze vaše osobní údaje (jméno, e-mailovou adresu, text zprávy) v rozsahu, který jste poskytli. Zpracování údajů probíhá v rámci navazování kontaktu. Odesláním své zprávy souhlasíte se zpracováním vašich přenášených údajů. Zpracování bude probíhat v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR na základě vašeho souhlasu. Svůj souhlas můžete kdykoli formou sdělení odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů provedeného na základě souhlasu až do jeho odvolání. Ke zpracování vašeho požadavku použijeme pouze vaši e-mailovou adresu. Pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším používáním vašich údajů, budou vaše data smazány.

Shromažďování údajů při přidání komentářů

Když přidáte komentář k článku nebo příspěvku, shromažďujeme vaše osobní údaje (jméno, e-mailovou adresu, text komentáře) pouze v rozsahu, který jste uvedli. Zpracování slouží k tomu, abyste mohli komentovat a zobrazovat komentáře. Odesláním komentáře souhlasíte se zpracováním přenášených údajů. Zpracování bude probíhat v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR na základě vašeho souhlasu. Svůj souhlas můžete kdykoli formou sdělení odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů provedeného na základě souhlasu až do jeho odvolání. Vaše osobní údaje budou poté smazány.

U zveřejněného komentáře bude uvedeno pouze jméno, které jste zadali.


Použití vaší e-mailové adresy pro zasílání newsletteru

Vaši e-mailovou adresu používáme mimo smluvní zpracování výhradně k zasílání newsletteru pro vlastní marketingové účely, pokud jste s tím výslovně souhlasili. Zpracování bude probíhat v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR na základě vašeho souhlasu. Svůj souhlas můžete kdykoli formou sdělení odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů provedeného na základě souhlasu až do jeho odvolání. Odebírání novinek můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz v newsletteru, nebo nás můžete za tímto účelem kontaktovat. Vaše e-mailová adresa bude pak distributorovi odebrána.

Během zpracování objednávky budou vaše údaje předány poskytovateli služeb pro e-mail marketing. Tyto údaje nebudou předány dalším třetím stranám.


Poskytovatelé platebních služeb

Systém PayPal
Na všechny transakce PayPal se vztahuje Prohlášení o ochraně osobních údajů, jehož znění najdete zde: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=en (https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=en)

Služba PayPal Express

Naše webové stránky využívají platební službu PayPal Express od PayPal (Evropa) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22–24 Boulevard Royal, L-2449 Lucembursko; „PayPal“). Zpracování údajů nám umožňuje nabídnout vám možnost platby prostřednictvím platební služby PayPal Express. Pro integraci této platební služby je nezbytné, aby PayPal shromažďoval, ukládal a analyzoval data, jež zadáváte při přihlášení na web (např. IP adresa, typ zařízení, operační systém, typ prohlížeče, umístění koncového zařízení). Pro tento účel mohou být použity soubory cookie. Soubory cookie umožňují rozpoznat váš internetový prohlížeč. Toto zpracování údajů, zejména umísťování souborů cookie, se provádí dle čl.6 odst.1 písm. f) GDPR z důvodu našeho oprávněného zájmu o poskytnutí zákazníkům široké škály platebních možností. Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl.6 odst.1 písm. f) GDPR. Výběrem a použitím „PayPal Express“ budou údaje potřebné ke zpracování plateb odeslány společnosti PayPal za účelem uzavření smlouvy s vámi pomocí zvolené platební metody. Údaje jsou zpracovávány dle čl.6 odst.1 písm. b) GDPR.

Další informace o zpracování údajů při používání platební služby Paypal Express najdete zde:

(https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE#Updated_PS) v souvisejících zásadách ochrany osobních údajů.

Služba Amazon Payments
Na našich webových stránkách používáme platební službu Amazon Payments od společnosti Amazon Payments Europe s.c.a. (38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg; „Amazon Payments“).

Zpracování údajů vám umožňuje platit pomocí platební metody Amazon Payments.

Pro integraci této platební služby je nezbytné, aby Amazon Payments shromažďoval, ukládal a analyzoval data, jež zadáváte při přihlášení na web (např. IP adresa, typ zařízení, operační systém, typ prohlížeče, umístění koncového zařízení). Pro tento účel mohou být použity soubory cookie. Soubory cookie umožňují rozpoznat váš internetový prohlížeč.

Toto zpracování údajů, zejména umísťování souborů cookie, se provádí dle čl.6 odst.1 písm. f) GDPR z důvodu našeho oprávněného zájmu o poskytnutí zákazníkům široké škály platebních možností. Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl.6 odst.1 písm. f) GDPR.

Výběrem a použitím možnosti „Amazon Payments“, budou údaje potřebné ke zpracování plateb odeslány společnosti Amazon Payments za účelem uzavření smlouvy s vámi pomocí zvolené platební metody. Údaje jsou zpracovávány dle čl.6 odst.1 písm. b) GDPR. Další informace o zpracování údajů při používání platební služby Paypal Express najdete zde

Zvolíte-li a použijete možnost „Amazon Payments“, budou údaje potřebné ke zpracování plateb odeslány společnosti Amazon Payments, abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu pomocí vybrané platební metody. Osobní údaje se zpracovávají na základě čl.6 odst.1 písm. b) GDPR.

Další informace o zpracování údajů při používání platební služby Amazon Payments najdete v příslušných zásadách ochrany osobních údajů zde:

https://pay.amazon.com/de/help/201212490 (https://pay.amazon.com/de/help/201212490)


Soubory cookie

Naše webové stránky používají soubory cookie. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají v počítači nebo jiném zařízení uživatele pomocí internetového prohlížeče. Když uživatel navštiví web, soubor cookie může být uložen v operačním systému počítače uživatele. Tento soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec znaků umožňující rozpoznání internetového prohlížeče uživatele při opětovném otevření naší webové stránky.

Cookies budou uloženy na vašem koncovém zařízení, a proto máte plnou kontrolu nad jejich používáním. Ve vašem internetovém prohlížeči můžete nastavit výjimky pro ukládání souborů cookie a tím se rozhodnout, zda toto nastavení v každém jednotlivém případě přijmete a zabráníte ukládání cookies a přenosu údajů, které obsahují. Soubory cookie, které již byly uloženy, mohou být kdykoli odstraněny. Rádi bychom však zdůraznili, že v tomto případě nebudete moci plně využívat všech funkcí webové stránky. Pomocí níže uvedených odkazů zjistíte, jak spravovat soubory cookie (nebo je vypnout) v hlavních prohlížečích: Prohlížeč Chrome:

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en (https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en) Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies) Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences) Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac (https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac)

Technické soubory cookie

Pokud v níže uvedeném prohlášení o ochraně osobních údajů nejsou uvedeny žádné další informace, používáme pouze tyto technické soubory cookie, aby byla naše nabídka uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Soubory cookie také umožňují našim systémům rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě internetové stránky a nabídnout vám služby. Některé funkce našich webových stránek nelze bez použití souborů cookie nabídnout. Tyto služby vyžadují, aby byl prohlížeč rozpoznán znovu i po změně stránky.

Zpracování se provádí dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodu našeho oprávněného zájmu o zajištění optimální funkčnosti webových stránek a uživatelsky přívětivého a efektivního designu nabídky našich služeb.

Podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR máte právo vetovat toto zpracování vašich osobních údajů tím, že nás kontaktujete z důvodů týkajících se vaší osobní situace.


Analýza reklamních kampaní

Použití Google Analytics
Naše webové stránky používají službu webové analýzy Google Analytics od společnosti Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Pokud máte obvyklé bydliště v Evropském hospodářském prostoru nebo ve Švýcarsku, poskytuje vám služby Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko). Google Ireland Limited je tedy společností přidruženou ke společnosti Google a zodpovědnou za zpracování vašich osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně údajů.

Zpracování údajů slouží k analýze této webové stránky a jejích návštěvníků a pro marketingové a reklamní účely. Společnost Google použije tyto informace jménem provozovatele těchto webových stránek k vyhodnocení vašeho použití těchto stránek, k vypracování zpráv o aktivitě na stránkách a k tomu, aby provozovateli webových stránek poskytovala další služby související s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu. V tomto procesu lze mimo jiné shromáždit následující informace: IP adresu, datum a čas přístupu na web, cestu prokliknutí, informace o prohlížeči a koncovém zařízení, navštívené stránky, odkazující adresa URL (webové stránky, které odkazují na náš web), údaje o poloze, nákupní aktivity. IP adresa přenášená z vašeho prohlížeče v rámci Google Analytics není spojena s žádnými jinými údaji uchovávanými společností Google. Google Analytics používá technologii, jako jsou soubory cookie, ukládání na webu v prohlížeči a sledovací pixely, které umožňují analýzu vašeho používání webu. Výsledné informace o vašem používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Na tomto webu je aktivována anonymizace IP.

Google ji používá k tomu, aby předem zkrátil vaši IP adresu v členských státech Evropské unie nebo u jiných signatářů Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server Google v USA a tam zkrácena.

V souladu s Dohodou o ochraně údajů mezi USA a EU společnost Google osvědčila přijetí rámcových zásad pro zajištění odpovídající úrovně ochrany poskytované štítem EU-USA na ochranu soukromí a zavázala se k dodržování evropských zákonů o ochraně osobních údajů.

Zpracování údajů, zejména umísťování souborů cookie, se provádí na základě čl.6 odst.1 písm. f) GDPR z důvodu našeho oprávněného zájmu o cílený design webových stránek. Z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování osobních údajů, které se vás týká, a které je prováděno v souladu s čl.6 odst.1 písm. f) GDPR.

Můžete vznést námitky proti shromažďování nebo analýze vašich údajů (včetně vaší IP adresy) službou Google Analytics stažením a instalací zásuvného modulu prohlížeče dostupného pod následujícím odkazem [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de)]. Můžete take zabránit tomu, aby Google Analytics shromažďoval a ukládání vase osobní údaje na více zařízeních umístěním souboru opt-out cookie. Soubory opt-out cookie zabraňují budoucímu shromažďování vašich údajů při návštívení těchto webových stránek. Vezmětě, prosím, na vědomí, že musíte deaktivovat sledování pro každý jednotlivý prohlížeč na všech zařízeních, která používáte, abyste zcela zabránili tomu, aby vás Google Analytics sledoval. Pokud soubor opt-out cookie vymažete, budou znovu požadavky odesílány společnosti Google.

Když klikněte sem, umístí se soubor opt-out cookie: Deaktivujte Google Analytics (javascript:gaOptout()). Podrobnější informace o podmínkách používání a ochraně údajů naleznete na adrese: https://www.google.com/analytics/terms/de.html (https://www.google.com/analytics/terms/de.html) a / nebo na https://www.google.de/intl/de/policies/ (https://www.google.de/intl/de/policies/) a na https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de (https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de).

Použití Facebook Pixel
Naše webové stránky používají funkci remarketingu „Custom Audiences“ od společnosti Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; „Facebook“).

Tato aplikace slouží k oslovení návštěvníka webových stránek zájmově orientovanou reklamou na Facebooku.

Za tímto účelem jsme na náš web přidali značku pro remarketing na Facebooku. Když navštívíte naše stránky, váš prohlížeč naváže přímé spojení se serverem Facebooku, aby ho informoval, které z našich webových stránek jste navštívili. Facebook přiřadí tyto informace k vašemu osobnímu uživatelskému účtu na Facebooku. Když navštívíte Facebook, zobrazí se vám personalizované reklamy na Facebooku dle vašich zájmů.

Vaše data mohou být přenesena do USA. V souladu s Dohodou o ochraně údajů mezi USA a EU podléhá Facebook „štítu na ochranu soukromí“, a je proto povinen dodržovat evropské zákony o ochraně údajů.

Zpracování údajů, zejména umisťování souborů cookie, se provádí v souladu s čl.6 odst.1 písm. f) GDPR z důvodu našeho oprávněného zájmu oslovit návštěvníky webových stránek cílenou reklamou zaměřenou na jejich zájmy. Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl.6 odst.1 písm. f) GDPR.

Funkci remarketingu „vlastní publikum“ můžete deaktivovat zde ().

Podrobnější informace o shromažďování a používání osobních údajů na Facebooku a souvisejících právech a možnostech ochrany vašeho soukromí najdete v zásadách ochrany osobních údajů Facebooku:

https://www.facebook.com/about/privacy/ (https://www.facebook.com/about/privacy/).

Sledování konverzí Google Ads

Náš web využívá online marketingový program „Google Ads“, včetně měření konverzí (hodnocení konverzních akcí uživatelů). Měření konverzí Google je služba provozovaná společností Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

Pokud máte obvyklé bydliště v Evropském hospodářském prostoru nebo ve Švýcarsku, poskytuje vám služby Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko). Google Ireland Limited je tedy společností přidruženou ke společnosti Google a zodpovědnou za zpracování vašich osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně údajů.

Pokud kliknete na reklamu zobrazovanou společností Google, do vašeho počítače se uloží soubor cookie pro sledování konverzí. Tyto cookies mají omezenou platnost, neobsahují žádné osobní údaje, a proto je nelze použít k osobní identifikaci. Pokud navštívíte určité stránky na našem webu a platnost souboru cookie ještě nevypršela, můžeme my a Google rozpoznat, že jste klikli na reklamu a byli přesměrováni na tuto stránku. Každý zákazník Google Ads obdrží jiný soubor cookie. Proto není možné sledovat cookies vztahující se k webům zákazníků Google Ads.

Informace shromážděné pomocí konverzního cookie slouží k vytváření statistik konverzí. To nám umožňuje zjistit celkový počet uživatelů, kteří klikli na naše reklamy a byli přesměrováni na stránku vybavenou značkou pro sledování konverzí. Neobdrží však žádné informace umožňující osobní identifikaci uživatelů.

Vaše data mohou být přenesena do USA. V souladu s Dohodou o ochraně údajů mezi USA a EU společnost Google osvědčila přijetí rámcových zásad pro zajištění odpovídající úrovně ochrany poskytované štítem EU-USA na ochranu soukromí a zavázala se k dodržování evropských zákonů o ochraně osobních údajů.

Zpracování údajů, zejména umisťování souborů cookie, se provádí dle čl.6 odst.1 písm. f) GDPR z důvodu našeho oprávněného zájmu oslovit návštěvníky webových stránek cílenou reklamou, a tak přizpůsobit stránky webů zájmům zákazníků. Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl.6 odst.1 písm. f) GDPR.

Vaše data mohou být přenesena do USA. V souladu s Dohodou o ochraně údajů mezi USA a EU společnost Google osvědčila přijetí rámcových zásad pro zajištění odpovídající úrovně ochrany poskytované štítem EU-USA na ochranu soukromí a zavázala se k dodržování evropských zákonů o ochraně osobních údajů.

Zpracování údajů, zejména umisťování souborů cookie, se provádí v souladu s čl.6 odst.1 písm. f) GDPR z důvodu našeho oprávněného zájmu oslovit návštěvníky webových stránek cílenou reklamou na základě jejich zájmů. Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl.6 odst.1 písm. f) GDPR.

Personalizovanou reklamu můžete deaktivovat ve správci nastavení reklam Google. Pokyny k tomu naleznete na adrese: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de (https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de).
Zamezit používání cookies třetími stranami případně můžete tak, že vyvoláte deaktivační stránku síťové reklamní iniciativy (Network Advertising Initiative) na adrese: https://www.networkadvertising.org/choices/ (https://www.networkadvertising.org/choices/) a budete se řídit zde uvedenými pokyny k odvolání.

Poté nebudete zahrnuti do statistik měření konverzí.

Další informace a zásady ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese: https://www.google.com/policies/privacy/ (https://www.google.com/policies/privacy/)

Použití funkce remarketingu nebo „podobných cílových skupin“ společností Google Inc.

Naše webové stránky používají funkci remarketingu nebo „podobných cílových skupin“ od společnosti Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

Pokud máte obvyklé bydliště v Evropském hospodářském prostoru nebo ve Švýcarsku, poskytuje vám služby Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko). Google Ireland Limited je tedy společností přidruženou ke společnosti Google a zodpovědnou za zpracování vašich osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně údajů.

Tato aplikace slouží k analýze chování uživatelů a jejich zájmů.

K analýze využití webových stránek používá Google soubory cookie, které tvoří základ pro nastavení reklam zohledňujících zájem návštěvníků. Soubory cookie umožňují zaznamenávat návštěvy webových stránek i anonymizované údaje o používání webových stránek. Osobní údaje návštěvníků webových stránek se neukládají. Pokud poté navštívíte jinou webovou stránku v reklamní síti Google, zobrazí se vám reklamy, u nichž je pravděpodobnější, že zohlední vaše předchozí oblasti zájmu o produkty a informace.

Vaše osobní údaje mohou být přeneseny do USA. V souladu s Dohodou o ochraně údajů mezi USA a EU společnost Google osvědčila přijetí rámcových zásad pro zajištění odpovídající úrovně ochrany poskytované štítem EU-USA na ochranu soukromí a zavázala se k dodržování evropských zákonů o ochraně osobních údajů.

Zpracování údajů, zejména umisťování souborů cookie, se provádí v souladu s čl.6 odst.1 písm. f) GDPR z důvodu našeho oprávněného zájmu oslovit návštěvníky webových stránek cílenou reklamou na základě jejich zájmů. Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl.6 odst.1 písm. f) GDPR.

Používání cookies můžete trvale deaktivovat kliknutím na níže uvedený odkaz, stažením a instalací poskytnutého zde pluginu:

https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de (https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de)
Zamezit používání cookies třetími stranami případně můžete tak, že vyvoláte deaktivační stránku síťové reklamní iniciativy (Network Advertising Initiative) na adrese: https://www.networkadvertising.org/choices/ (https://www.networkadvertising.org/choices/) a budete se řídit zde uvedenými pokyny k odvolání.

Podrobnější informace o remarketingu Google a související zásady ochrany osobních údajů naleznete na adrese: https://www.google.com/privacy/ads/ (https://www.google.com/privacy/ads/)

Pluginy

Použití Vimeo
Pro hostování videí na portálu Vimeo používají naše webové stránky doplňky společnosti Vimeo Inc. (555 West 18th Street New York, New York 10011, USA; „Vimeo“).

Pokud na našem webu navštívíte stránky obsahující tento druh doplňků, naváže se spojení s Vimeo serverem a doplněk se na webu označí pomocí zprávy ve vašem prohlížeči. Na server Vimeo se přenesou informace, jako je vaše IP adresa a název webových stránek, které jste navštívili.

Pokud jste přihlášeni k Vimeo, Vimeo přiřadí tyto informace k vašemu osobnímu uživatelskému účtu. Při používání funkcí zásuvného modulu (např. Spuštění videa stisknutím příslušného tlačítka) budou tyto informace též přiřazeny k vašemu účtu Vimeo.

Vaše osobní údaje mohou být přeneseny do USA. V souladu s Dohodou o ochraně údajů mezi USA a EU Vimeo osvědčilo přijetí rámcových zásad pro zajištění odpovídající úrovně ochrany poskytované štítem EU-USA na ochranu soukromí a zavázala se k dodržování evropských zákonů o ochraně osobních údajů.

Zpracování údajů, zejména umisťování souborů cookie, se provádí v souladu s čl.6 odst.1 písm. f) GDPR z důvodu našeho oprávněného zájmu o cílový design webových stránek podle potřeb a oprávněného zájmu Vimeo na analyze trhu a vhodném zlepšování jejich služeb. Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl.6 odst.1 písm. f) GDPR.

Pokud si nepřejete, aby se shromážděné informace přímo přiřadily k vašemu účtu Vimeo, musíte se před návštěvou našich stránek z Vimeo odhlásit.

Další informace o účelu a rozsahu informací a dalším použití a zpracování osobních údajů společností Vimeo a také souvisejících právech a možnostech ochrany vašeho soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Vimeo: https://vimeo.com/privacy (https://vimeo.com/privacy)


Práva dotčených osob a doba uchování

Doba uchování osobních ůdajů

Po dokončení smluvního zpracování se data nejdříve ukládají po dobu záruční doby, poté v souladu s dobami uchovávání předepsanými zákonem, zejména daňovým a obchodním právem, a poté se po uplynutí doby vymažou, pokud jste s dalším zpracováním a použitím údajů souhlasili.

Práva dotčené osoby

Pokud jsou splněny zákonné požadavky, máte následující práva podle čl. 15 až 20 GDPR: právo na informace, opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost údajů. Máte též právo vznést námitku proti zpracování podle čl. 6 odst.1 GDPR a proti zpracování pro účely přímého marketingu podle čl. 21 odst.1 GDPR.


Můžete nás kdykoli kontaktovat. Kontaktní údaje najdete na našich webových stránkách.

Právo podat stížnost regulačnímu orgánu

Pokud se domníváte, že zpracováváme vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost regulačnímu orgánu podle čl. 77 GDPR.

Právo vznést námitku

Pokud je zde uvedené zpracování údajů založeno na našich oprávněných zájmech dle čl.6 odst.1 písm. f) GDPR, máte z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů s budoucím účinkem. Pokud bude námitka úspěšná, vaše osobní údaje již nebudeme zpracovávat, pokud neprokážeme přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pokud je zpracování určeno k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, můžete proti tomu kdykoli vznést námitku tím, že nám to oznámíte. Pokud bude námitka úspěšná, vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu již nebudeme zpracovávat.

datum poslední aktualizace: 23.10.2019

Najděte svůj výrobek