WIJ LEVEREN WERELDWIJD

Zoeken

Algemene voorwaarden

Standaardbedrijfsvoorwaarden en klantinformatie

I. Standaard handelsvoorwaarden

§ 1 Basisbepalingen

(1) Voor alle contracten die u als leverancier (Cleanbeauty Ltd.) via de website www.tannymaxx.com met ons sluit, gelden de volgende zakelijke voorwaarden. Voor zover niet anders is overeengekomen, is de opname van uw eigen voorwaarden, indien nodig, uitgesloten.

(2) Een "consument" in de zin van de volgende regelingen is iedere natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit die in grote mate niet aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteiten kan worden toegeschreven. De term "ondernemer" verwijst naar elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of wettelijk verantwoordelijke maatschap die een juridische transactie sluit in het kader van zijn of haar zelfstandige beroeps- of handelsactiviteit.

§ 2 Sluiting van de overeenkomst

(1) Het voorwerp van de overeenkomst is de verkoop van producten .

(2) Bij het plaatsen van het betreffende product op onze website doen wij u een bindend aanbod voor het sluiten van een verkoopovereenkomst onder de in de artikelomschrijving genoemde voorwaarden.

(3) De koopovereenkomst vindt als volgt plaats via het online winkelwagensysteem:

De voor de aankoop bestemde producten worden naar de "winkelwagen" verplaatst. U kunt de winkelwagen met behulp van de betreffende knoppen op de navigatiebalk selecteren en daar te allen tijde wijzigingen aanbrengen.

Na het oproepen van de pagina "Afrekenen" en het invoeren van de vereiste persoonlijke gegevens en de betalings- en verzendingsvoorwaarden, wordt alle bestelinformatie opnieuw weergegeven op de overzichtspagina van de bestelling.

Als u gebruik maakt van een instant betalingssysteem (bijv. PayPal / PayPal Express, Amazon-Payments, Sofort) om betalingen te initiëren, wordt u ofwel naar onze online shop geleid op de overzichtspagina van de bestelling, ofwel doorgestuurd naar de webpagina van de instant betaling provider.

Als u wordt doorgestuurd naar het systeem voor directe betaling, kiest u uw gegevens en voert u deze in. U wordt dan teruggestuurd naar de overzichtspagina van de bestelling in onze online shop.

Voordat de bestelling wordt verzonden, kunt u alle gegevens opnieuw controleren, wijzigen (dit kan ook via de 'terug'-functie van de internetbrowser) of de aankooptransactie annuleren.

Door op de knop "Bestelling plaatsen in combinatie met een betalingsverplichting" te klikken om de bestelling te versturen, verklaart u zich akkoord met de bestelling op een wettelijk bindende manier waarop de koopovereenkomst tot stand komt.

(4) De uitvoering van de bestelling en de verzending van alle gegevens die nodig zijn voor het afsluiten van de overeenkomst, gebeurt via e-mail, op een gedeeltelijk geautomatiseerde manier. U moet er dus voor zorgen dat het e-mailadres dat u bij ons heeft gedeponeerd, het juiste is en dat de ontvangst van de betreffende e-mails gegarandeerd is. In het bijzonder moet u ervoor zorgen dat de betreffende e-mails niet worden geblokkeerd door een SPAM-filter.

§ 3 Bewaarrecht, eigendomsvoorbehoud

(1) U kunt een retentierecht alleen uitoefenen als het gaat om vorderingen die voortvloeien uit dezelfde contractuele relatie.

(2) De goederen blijven ons eigendom totdat de koopprijs volledig is betaald.

§ 4 Garantie

(1) De wettelijke garantierechten zijn van toepassing.

(2) Als consument wordt u verzocht het product onmiddellijk na levering op volledigheid, zichtbare gebreken en transportschade te controleren en uw klachten onmiddellijk schriftelijk aan ons en het transportbedrijf kenbaar te maken. Ook als u niet aan dit verzoek voldoet, heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieclaims.

§ 5 Rechtskeuze, plaats van uitvoering, rechtsbevoegdheid

(1) Het Duitse recht is van toepassing. Deze rechtskeuze is alleen van toepassing op klanten als deze niet leidt tot intrekking van de bescherming die wordt gewaarborgd door de dwingende bepalingen van het recht van het land waar de respectieve klant zijn gewone verblijfplaats heeft (principe van het "benefit-of-the-doubt"-beginsel).

(2) Als u geen consument bent, maar een zakenman, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een institutioneel fonds van publiek recht, dan is onze vestigingsplaats de bevoegde rechtbank en de plaats van uitvoering voor alle diensten die voortvloeien uit de zakelijke relaties die met ons bestaan. Dezelfde voorwaarde geldt voor situaties waarin u niet verbonden bent met een algemene bevoegde rechtbank in Duitsland of de EU, evenals voor situaties waarin de woonplaats of de gebruikelijke verblijfplaats niet bekend is op het moment van het begin van de procedure. Dit heeft geen invloed op de mogelijkheid om een beroep te doen op de rechtbank die verbonden is aan een andere plaats van bevoegdheid.

(3) De bepalingen van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

II. Informatie over de klant

1. 1. Identiteit van de verkoper

Cleanbeauty Ltd.
First Floor
1 Penrose Dock
Cork
T23 KW81
Ireland


E-mail: info@cleanbeauty.ltd

Alternatieve geschillenbeslechting:

De Europese Commissie biedt een platform voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen (ODR-platform), dat kan worden bekeken onder https://ec.europa.eu/odr.

2. Informatie over het sluiten van de overeenkomst

De technische stappen in verband met het afsluiten van het contract, het afsluiten van het contract zelf en de correctiemogelijkheden worden uitgevoerd volgens de voorschriften "afsluiten van het contract" in onze standaard handelsvoorwaarden (deel I.).

3. 3. Contractuele taal, het opslaan van de tekst van het contract

3.1 De contracttaal is Engels.

3.2 De volledige tekst van het contract wordt niet bij ons bewaard. Voordat de bestelling wordt verzonden, kunnen de contractgegevens via het online - winkelwagensysteem worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen met behulp van de printfunctie van de browser. Nadat de bestelling door ons is ontvangen, worden de bestelgegevens, de wettelijk verplichte gegevens met betrekking tot overeenkomsten voor verkoop op afstand en de standaard handelsvoorwaarden opnieuw per e-mail aan u verzonden.

4. 4. Belangrijkste kenmerken van het product of de dienst

De belangrijkste kenmerken van de goederen en/of diensten zijn te vinden in de desbetreffende offerte.

5. 5. Prijzen en betalingsregelingen

5.1 De in de respectievelijke aanbiedingen genoemde prijzen zijn totaalprijzen, evenals de verzendkosten. Ze omvatten alle prijscomponenten, inclusief alle bijkomende belastingen.

5.2 De gemaakte verzendkosten zijn niet in de koopprijs inbegrepen. Ze kunnen worden bekeken door te klikken op de betreffende knop op onze website of in de betreffende offerte, worden afzonderlijk getoond in de loop van de ordertransactie en moeten bovendien door u worden gedragen, voor zover de gratis levering niet wordt bevestigd.

5.3 Bij levering in landen buiten de Europese Unie kunnen er voor ons onredelijke extra kosten ontstaan, zoals rechten, belastingen of kosten voor het overmaken van geld (overmakings- of wisselkosten die door de banken in rekening worden gebracht), die voor uw rekening komen.

5.4 U moet ook de kosten dragen die voortvloeien uit geldovermakingen in gevallen waarin de levering wordt uitgevoerd naar een EU-lidstaat, maar de betaling buiten de Europese Unie wordt geïnitieerd.

5.5 De betalingsmethoden die voor u beschikbaar zijn, worden getoond door op de betreffende knop op onze website te klikken of worden in de desbetreffende offerte vermeld.

5.6 Tenzij anders vermeld voor de respectievelijke betalingsmethoden, worden de betalingsvorderingen die voortvloeien uit de gesloten overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

6. 6. Leveringsvoorwaarden

6.1 De leveringsvoorwaarden, leveringsdatum en bestaande leveringsbeperkingen, indien van toepassing, kunt u vinden door te klikken op de betreffende knop op onze website of in de betreffende offerte.

6.2 Indien u een consument bent, is het volgende wettelijk geregeld: Het risico dat het verkochte artikel per ongeluk wordt vernietigd of gedegradeerd tijdens de verzending gaat pas op u over op het moment dat het artikel in kwestie wordt geleverd, ongeacht of de verzending al dan niet verzekerd is. Deze voorwaarde is niet van toepassing als u zelfstandig een niet door ons aangewezen transportbedrijf of een anderszins aangewezen persoon opdracht heeft gegeven om de verzending uit te voeren.

7. 7. Wettelijk garantierecht

De aansprakelijkheid voor gebreken wordt geregeld door de "Garantie"-bepalingen in onze Algemene Bedrijfsvoorwaarden (Deel I).

Deze SBT's en klantgegevens zijn opgesteld door de juristen die gespecialiseerd zijn in IT-recht en die voor de Händlerbund werken, en worden voortdurend gecontroleerd op wettelijke conformiteit. Händlerbund Management AG garandeert de rechtszekerheid van de teksten en aanvaardt aansprakelijkheid voor het geval er waarschuwingen worden gegeven. Meer gedetailleerde informatie is te vinden op de volgende website: https://www.haendlerbund.de/agb-service (https://www.haendlerbund.de/agb-service.).

laatste actualisering: 23.10.2019

Find your product